Akupunktur – Acupuncture

Akupunktører

Hvor kommer akupunktur fra?

Akupunkturens historie går mere end 4.000 år tilbage. Der er både i Kina og på Sri Lanka fundet sikre tegn på, at man kendte akupunkturpunkterne 2.000 år før vor tidsregning.

Akupunktur (latin: accus=nål og punctra=stil, engelsk:acupuncture) er i dag genstand for en stigende interesse, der for 20 år siden var utænkelig i medicinske fagkredse.

Denne interesse hænger bl.a. sammen med akupunkturens anvendelse som smertestillende behandling.
Dette har senere medført kendskab til akupunkturens effekt på andre lidelser.

W H O
Verdens sundhedsorganisationen under FN hedder WHO, og den har udformet denne liste over lidelser der er behandlingsværdige med akupunktur:
* Alle former for smerte
* Gigtsygdomme i led og muskler
* Hovedpine / migræne
* Rygsmerter
* Frossen skulder
* Tennisalbue
* Menstruationssmerter
* Mavelidelser
* Bihulebetændelse
* Højt blodtryk
* Eksem
* Kredsløbsproblemer
* Lidelser i sanseorganer
* Immunsygdomme
* Hormonelle forstyrrelser

Akupunkturdiagnosen
Akupunktur byger på en holistisk menneskeopfattelse, hvilket vil sige, at mennesket er et helt individ. Derfor er det vigtigt for akupunktøren at få så meget information af patienten som muligt for at kunne stille den mest optimale akupunkturdiagnose, som udgangspunkt for akupunkturbehandlingen.

Derfor vil patienten få stillet en lang række spørgsmål vedr. sin helbredsmæssige tilstand. Desuden kan akupunktøren anvende en række diagnoseværktøjer, såsom pulsdiagnose, tungediagnose, irisanalyse m.v., som alle har til formål at klarlægge/bekræfte hvor en akupunkturbehandling kan fjerne kroppens ubalancer.

Akupunkturbehandlingen
Når akupunkturdiagnosen er stillet, påbegyndes selve akupunkturbehandlingen med brug af tynde akupunkturnåle, som placeres på kroppens akupunkturpunkter, og den tager typisk 20 – 30 minutter.

Efter akupunkturbehandlingen oplever nogle patienter træthed og andre en forøget energi og livsmod. Patienter med smerter oplever ofte en øjeblikkelig smertefrihed.

Sikkerhed
Som patient bør du vælge et medlem af Foreningen Praktiserende Akupunktører (PA) fordi:
* Akupunktøren er veluddannet, eksamineret og godkendt som akupunktør.
* Akupunktøren har patientansvarsforsikring
* Akupunktøren kan henvise til kollegaer over hele landet
* Akupunktøren bruger udelukkende sterile engangsnåle.
* Akupunktøren er under ansvar efter borgerlig straffelov, §263, stk.2, jfr. §275, forpligtet til ikke at røbe privatlivets tilhørende hemmeligheder, der kommer til hans kundskab under udøvelsen af hans virksomhed, medmindre han er forpligtet til at udtale sig eller handler i berettiget varetagelse af åbenbar almen interesse eller af egen eller andres tarv.

Foreningens formål er:
* At samle akupunktørerne i en forening for at bibeholde det høje faglige niveau og opnå en høj standard blandt alle medlemmer.
* At få akupunktur udført af foreningens medlemmer anerkendt som behandlingsmetode.
* At søge indflydelse og høringsret hos myndighederne vedrørende den fremtidige sundhedspolitik.

Foreningens krav til sine medlemmer er:
* de skal være aktive akupunktører
* de skal have en veldokumenteret akupunkturuddannelse med eksamen i anatomi, fysiologi og patologi og kendskab til tilstrækkelig sterilteknik.